IT-Support

Professionell användarhjälp och avancerad IT-hjälp

För företag och organisationer

Vi kan ta ansvar för hela kundens IT-miljö.

Koppla upp ditt fastighets underhållssystem genom vår gemensamma portal.

Vi erbjuder support som är i tjänst 7-21 vardagar och 8-21 under helger.

Er licenshantering sköts helt automatiskt utav oss

Professionell användarhjälp och avancerad IT-hjälp

Vi har gedigen kunskap inom projektering, projektledning och utbyggnad av fibernät.

Om du har ett tillfälligt behov av datorer eller annan IT-utrustning hjälper vi er gärna.