IT-Support

Professionell användarhjälp och avancerad IT-hjälp

För företag och organisationer

Vi kan ta ansvar för hela kundens IT-miljö genom en central drift och professionell support med säkra och trygga lösningar utifrån kundens förutsättningar och krav.
Med Fastighetsstyrning kopplar du upp din fastighets underhållssystem och gemensamma faciliteter genom vår gemensamma portal.

Vi erbjuder support som är i tjänst 7-21 vardagar och 8-21 under helger. Allt för att säkerställa att ni har den support ni behöver kring era IT-System.

Att hålla ordning på sina licenser kan vara en stökig procedur för många organisationer. Med vår licenshantering slipper ni lägga tid och resurser på att hålla reda på licenser och administrationen kring dessa.
Aktiv IT:s support är vår stolthet. Målsättningen är tydlig; Aktiv IT ska tillhandahålla Nordens bästa support och servicedesk. Med det menar vi professionella IT-specialister med en bred teknisk kompetens.
Är du stadsnätsägare och behöver hjälp med projektering av ditt nät? Vi har gedigen kunskap inom projektering, projektledning och genomförande av nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad av fibernät.
Om du har ett tillfälligt behov av datorer eller annan IT-utrustning hjälper vi er gärna. Oavsett om du behöver en enda dator för att lösa ett akut behov eller om ni planerar en utbildning för hundra personer skall du fråga oss.