Säker utskrift

Optimera utskriftsmiljön och minska kostnaderna

Spara tid, pengar och resurser med säker utskrift

Säkra utskriftslösningar ger dig möjlighet att övervaka enskilda anställdas utskriftsbeteende, tilldela användarbehörighet och optimera utskriftsinfrastrukturen så att den passar just ditt företags unika behov.

Minska kostnaderna för utskrift

Genom att driftsätta säkra utskriftslösningar kan du optimera utskriftsmiljön.

Oavsett företagets storlek är det viktigt att hålla kostnaderna under kontroll. Ju större organisation, desto mindre produktivt och mer energikrävande är det att hålla ett öga på varje enskild kostnad. Du kan förenkla arbetsflödet och ta reda på vilka av dina MFP-enheter som används oftast – vilket ger dig en mycket tydligare bild av företagets behov. Med säkrade utskrifter kan du omedelbart minska kostnaderna genom att kräva att användarna identifierar sig när de vill skriva ut, skanna eller kopiera ett dokument.

Ingen mer skrivarkö

Med säker utskrift slipper du vänta.

När du vill skriva ut ett dokument från din dator väljer du normalt en skrivare i nätverket och går sedan till skrivaren för att hämta utskriften. Detta kan fungera problemfritt, men ibland står redan ett par av dina kolleger i kö när du kommer till skrivaren. Du har då två valmöjligheter: vänta tålmodigt på din tur, eller återvända till datorn, avbryta utskriftsjobbet och välja en annan skrivare i nätverket.

Ett bättre alternativ är att använda Sharps funktion för säker utskrift. Utskriftsjobb som skickas från datorn lagras på det huvudsakliga multifunktionssystem som du kan skriva ut med. Om detta är upptaget kan du istället gå till ett annat multifunktionssystem, autentisera dig och skriva ut dokumentet därifrån utan att behöva gå tillbaka till din dator*. Säker utskrift är en standardfunktion hos modellerna i den nya MX-serien med A3-färgmultifunktionssystem och är en helt kostnadsfri funktion som gör att du inte behöver investera i en utskriftsserver för dokumentlagring.

*Upp till fem anslutna enheter

Optimera hela utskriftsmiljön

Det är enkelt att driftsätta säkra utskriftslösningar

Med säker utskrift får du de data du behöver för att kontrollera och optimera hela utskriftsmiljön. Det gör att du kan ligga steget före konkurrenterna genom att driftsätta en lösning som är utformad för att hjälpa dig att lösa problem samtidigt som du sparar tid, pengar och arbete. 

Det är enkelt att driftsätta säkra utskriftslösningar – gränssnittet är tydligt och lätt att lära sig, så du behöver inte anlita tekniker. Programvaran kan ge dig komplexa data som omger teamets utskriftsvanor, begränsa användarnas åtkomst till vissa funktioner och är utformad för att vara mycket användarvänlig.

Utskriftsmaskinvara

Vill du ha det allra bästa inom digital utskriftsproduktion? Du hittade det precis. Konica Minoltas maskinvara för produktionsutskrift och kontor är branschledande, med enheter som erbjuder revolutionerande färgbildkvalitet, ultrasnabba svartvita utskrifter, inbyggda efterbehandlingsalternativ av proffskvalitet som överensstämmer med dina komplexa jobbspecifikationer och mycket mer. Oavsett företagets storlek eller specialområde kan du med vår utskriftsmaskinvara bygga upp din utskriftsinfrastruktur, hantera digitalt innehåll, använda toppmoderna mätinstrument och utforska andra lösningar som är utformade för att förändra ditt arbetsflöde på ett genomgripande sätt.

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ är en serverbaserad lösning för utskriftshantering med en avancerad uppsättning innovativa funktioner som är utformade för att ge dig kontroll över utskriftsmiljön, ta faktabaserade beslut, sänka din utskriftsbudget och minimera inverkan på miljön. Med YSoft SafeQ kan du göra dina utskrifter mer kostnadseffektiva och säkra. Med den här lösningen kan du tilldela åtkomsträttigheter, hålla ett öga på personalens utskriftsbeteende och minska risken för att obehörig personal får åtkomst till konfidentiella data.

Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Vad du kan förvänta dig med säker utskrift

Bättre dokumentsäkerhet

Databaserad utskriftsgranskning

Lägre infrastrukturkostnader

Inga skrivardrivrutiner behövs

Säkra arbetsflöden

Redo för nästa steg?

Stärk ditt säkerhetsmedvetande, kontakta oss i formuläret nedan. Vi bokar upp en konsultation med en av våra tekniker för att visa vilket virusskydd som passar bäst för dig.

Marcus Rask

Försäljningsansvarig IT

Mathias Engelbrektsson

Inköpsansvarig IT / Försäljning IT