TryggA-IT

TryggA-IT innebär att vi jobbar förebyggande, och säkerställer så inte de traditionella problemställningarna uppstår i er IT-miljö. Tryggt och säkert!

Oftast är det svårt att ha full kostnadskontroll när det kommer till underhåll och drift av IT-miljön. Att överblicka fasta kostnader är en sak, dolda kostnader en helt annan. En långsiktig planering och full kontroll är nödvändigt för att skapa en säker och väl fungerande arbetsmiljö.

Helhetskoncept

Genom TryggA-IT tar vi ett garanterat helhetsåtagande för er IT-drift. Detta är möjligt genom vårt unika koncept som bygger på ett proaktivt arbetssätt istället för den traditionella ”brandsläckningen”. Trygghetspaketet är grunden till att datorer, servrar och annan IT-utrustning underhålls på ett så effektivt sätt som möjligt. Medarbetare ska inte tvingas lägga ned tid på fel saker som till exempel datorer eller skrivare som krånglar och orsakar kostsamma stillestånd.

Regelbunden uppföljning

Alla arbeten som utförs loggas och hanteras i vårt ärendehanteringssystem. Ni får fortlöpande feedback från oss över hälsan på er IT-miljö tillsammans med rekommendationer på nödvändiga åtgärder.
En fast prissättning ger er en budget och kostnadskontroll utöver det vanliga. Proaktiva åtgärder gör att ert företag får maximal avkastning på gjorda IT-investeringar. Genom att ge er en överlägsen kontroll över IT-miljön så får ni tydlig information och kan i god tid planera för framtida åtgärder.

Proaktiv och automatiserad IT-drift

Aktiv IT erbjuder en proaktiv och automatiserad IT-drift. Drift ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig.
Säkerhetsuppdateringar och övriga fixar i IT-miljön skjuts ut centralt. Övervakning sker 24/7, och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik. Med moderna RMM-verktyg centraliserar vi våra arbetsprocesser, och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och en genomgång av hela IT-miljön.

Så här fungerar det

En agent installeras på samtliga enheter i nätverket. De installerade agenterna möjliggör i sin tur att vi kan utföra alltifrån inventering och remote-styrning till övervakning och proaktiv IT-drift.
Felanmälan sker direkt via e-post eller telefon.
Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer. Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom utlovad responstid enligt serviceavtal. I de fall Aktiv IT ej kan lösa ärendet fjärrledes garanteras ni att vi utför felsökning och åtgärdande av fel på plats.
Supporten är bemannad vardagar kl. 7:00 – 17:00. Det finns även möjlighet att teckna sig för utökad support som är bemannad alla dagar i veckan, året runt fram till 24:00

Kom igång med TryggA-IT!

Vi hjälper dig gärna med att komma igång med tjänsten.
Kontakta en av våra medarbetare nedan, eller fyll i formuläret, så återkommer vi till dig direkt.

Mathias Engelbrektsson

Försäljning
Tel: 054808994
mathias@aktivit.se

Marcus Rask

Försäljningsansvarig IT
Tel: 054808997
marcus@aktivit.se

Andreas Isaksson