IT-Tjänster

TryggA-IT

Genom TryggA-IT tar vi ett garanterat helhetsåtagande för er IT-drift, proaktivt och automatiserat. Vi ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig.

Skapa en väl fungerande IT-miljö

Oftast är det svårt att ha full kostnadskontroll när det kommer till underhåll och drift av IT-miljön.

Att överblicka fasta kostnader är en sak, dolda kostnader en helt annan. En långsiktig planering och full kontroll är nödvändigt för att skapa en säker och väl fungerande arbetsmiljö.

Proaktiv och automatiserad IT-drift
Helhetskoncept
Remote-styrning och övervakning

Genom TryggA-IT tar vi ett garanterat helhetsåtagande för er IT-drift.

Genom vårt unika koncept som bygger på ett proaktivt arbetssätt istället för den traditionella ”brandsläckningen”.

Trygghetspaketet är grunden till att datorer, servrar och annan IT-utrustning underhålls på ett så effektivt sätt som möjligt. Medarbetare ska inte tvingas lägga ned tid på fel saker som till exempel datorer eller skrivare som krånglar och orsakar kostsamma stillestånd.

Så här fungerar det:

Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer.
Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom utlovad responstid enligt serviceavtal.
I de fall Aktiv IT ej kan lösa ärendet fjärrledes garanteras ni att vi utför felsökning och åtgärdande av fel på plats.

Supporten är bemannad vardagar kl. 7:00 – 17:00.
Det finns även möjlighet att teckna sig för utökad support som är bemannad alla dagar i veckan, året runt fram till 24:00

Vad du kan förvänta dig av TryggA-IT:

Regelbunden uppföljning

Alla arbeten som utförs loggas och hanteras i vårt ärendehanteringssystem. Ni får fortlöpande feedback från oss över hälsan på er IT-miljö tillsammans med rekommendationer på nödvändiga åtgärder.

En fast prissättning

Förenkla er budget och kostnadskontroll utöver det vanliga.

Överlägsen kontroll över IT-miljön

Proaktiva åtgärder gör att ert företag får maximal avkastning på gjorda IT-investeringar. Genom att ge er en överlägsen kontroll över IT-miljön så får ni tydlig information och kan i god tid planera för framtida åtgärder.

Snabba återgärder

Säkerhetsuppdateringar och övriga fixar i IT-miljön skjuts ut centralt. Övervakning sker 24/7, och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik.

Löpande servicekontroller

För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och en genomgång av hela IT-miljön.

Automatiserad IT-drift

Med moderna RMM-verktyg centraliserar vi våra arbetsprocesser, och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas.

Kom igång med tjänsten

Vi hjälper dig gärna med att komma igång med tjänsten.
Kontakta en av våra medarbetare nedan, eller fyll i formuläret, så återkommer vi till dig direkt.

Jörgen Bood
Säljare IT
Anthon Bäckström
Säljare IT
Andreas Isaksson
Säljare IT

Relaterade Tjänster

Kundanpassad och en komplett arbetsplats.

Vi sköter säkerhetskopieringen åt dig, helt automatiskt!

Vi levererar internetförbindelser till företag i MittNät.