Brinner du för bra service
& vill bli ännu bättre på IT?

IT-Supporttekniker passar dig som redan kan en del inom IT,
och är ny-fiken på att lära dig ännu mer.

IT-företag inom det privata näringslivet såväl som kommuner och regioner är ständigt på jakt efter utbildade IT-tekniker som kan ge support till deras verksamheter och säkerställa att den dagliga driften fungerar. I takt med digitaliseringen finns det ett ökat behov av supporthjälp som alltid är tillgänglig och uppdaterad på den senaste tekniken. IT-tekniker som kan hantera Microsoft 365, Nätverk och felsökning i blandade system är särskilt eftertraktade.

Läs mer om utbildningen på Arbetsförmedlingen

Så går de till

Utbildningen är kostnadsfri för dig och du kvalificeras genom din loka-la Arbetsförmedling. Utbildningen pågår i 22-30 veckor och genom-förs i blendedform som även er-bjuder distansmöjligheter. Utbild-ningen följs upp med praktik hos organisation med behov av IT-support.

Vem passar de för?

IT-Supporttekniker passar dig som redan kan en del inom IT och är ny-fiken på att lära dig ännu mer. Du har en bra känsla för service och vill arbeta tillsammans med kolle-gor för att se till att tekniken och helheten fungerar för en organisa-tions verksamhet.

Vad jobbar man med?

IT-Supporttekniker är ett av de mest efterfrågade yrkena i dag som i princip alla medelstora och större organisationer har behov av. Rollen spänner över allt från speci-alisering inom exmepelvis Micro-soft 365 till bredare support inom olika IT-miljöer.

Det här innehåller utbildningen

Samtliga delar innehåller lärarledd genomgång, laborationer samt övningsuppgifter.

 

OSI, Virtualisering Hyper-V
• Genomgång OSI-modellen
• Grunder Nätverk
• Inledning Virtualisering med Hyper-V Manager

Klient Windows 10
• Installation och konfigurering W10
• Administrering W10
• PowerShell

Support & felsökning W10
• Implementera och uppdatera operativsystem
• Hantering av policy och profiler
• Hantera och skydda enheter
• Hantera applikationer och data

Installera och konfigurera W Server
• Installation och konfigurering W Server 2019
• Genomgång AD

Microsoft 365
• Konfigurering och implementation av O365-tjänster
• Support av/inom 0365-tjänster
• SharePoint
• Projektarbete

MS Azure
• Azure fundamentals
• Funktionalitet i molntjänsterna

Konsultrollen
• Genomgång ITIL v3
• IT-säkerhet, grundläggande nivå
• GDPR, grundläggande nivå,
• Konsultrollen – förväntningar och krav

Som Sveriges största kompetensutvecklare för företag och organisationer så hjälper vi dig oavsett vilket utbildningsbehov du har.

Lärarlett, digitalt eller ett blended learning-program.

Vi erbjuder fler öppna IT-utbildningar inom Office 365 som du hittar här: https://www.lexicon.se/Utbildningar/IT/IT-anvandare/

Kontakta Sebastian Hidén för mer information

Sebastian Hidén
Utbildare
Tel: 0738031553
sebastian.hiden@lexicon.se