Stadsnätprojektering

Är du stadsnätsägare och behöver hjälp med projektering av ditt nät?
Vi har gedigen kunskap inom projektering, projektledning och genomförande av nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad av fibernät. Vi jobbar tillsammans med de flesta av kommunerna i MittNät, och har projekterat och genomfört en stor del av de förändringar som är gjorda sista tiden.

Mathias Engelbrektsson

Försäljning
Tel: 0730 890 161
mathias@aktivit.se

Marcus Rask

Försäljning
Tel: 070 250 07 74
marcus@aktivit.se