Närmoln

Att ansluta till sina virtuella servrar i molnet på ett säkert och effektivt sätt kan ofta vara en komplex och utmanande uppgift. Många försöker lösa problemet med så kallade VPN-tunnlar (Virtual Private Network). Problemet med VPN är att det är svårt att garantera svarstider och prestanda, eftersom man som leverantör inte har full kontroll på den mellanliggande infrastrukturen (internet). 

Med våra marknadsledande, högpresterande och skalbara infrastrukturtjänster i molnet tillsammans med vår fibertjänst skapar vi vår unika tjänst Närmoln. Du som kund jobbar med hastighet som ett lokalt nätverk även fast din servermiljö finns i vår trygga miljö.

Mathias Engelbrektsson

Försäljning
Tel: 0730 890 161
mathias@aktivit.se

Marcus Rask

Försäljning
Tel: 070 250 07 74
marcus@aktivit.se