Trygghet för stora och små företag

TryggA-IT

 

TryggA-IT innebär att vi jobbar förebyggande, och säkerställer så inte de traditionella problemställningarna uppstår i er IT-miljö.
Tryggt och säkert!

Oftast är det svårt att ha full kostnadskontroll när det kommer till underhåll och drift av IT-miljön. Att överblicka fasta kostnader är en sak, dolda kostnader en helt annan.En långsiktig planering och full kontroll är nödvändigt för att skapa en säker och väl fungerande arbetsmiljö.

Helhetskoncept

Genom TryggA-IT  tar vi ett garanterat helhetsåtagande för er IT-drift. Detta är möjligt genom vårt unika koncept som bygger på ett proaktivt arbetssätt istället för den traditionella ”brandsläckningen”. Trygghetspaketet är grunden till att datorer, servrar och annan IT-utrustning underhålls på ett så effektivt sätt som möjligt. Medarbetare ska inte tvingas lägga ned tid på fel saker som till exempel datorer eller skrivare som krånglar och orsakar kostsamma stillestånd.

Regelbunden uppföljning

Alla arbeten som utförs loggas och hanteras i vårt ärendehanteringssystem. Ni får fortlöpande feedback från oss över hälsan på er IT-miljö tillsammans med rekommendationer på nödvändiga åtgärder.
En fast prissättning ger er en budget och kostnadskontroll utöver det vanliga. Proaktiva åtgärder gör att ert företag får maximal avkastning på gjorda IT-investeringar. Genom att ge er en överlägsen kontroll över IT-miljön så får ni tydlig information och kan i god tid planera för framtida åtgärder.

Detta ingår: