Trygghet för stora och små företag

Trådlösa nät

 

Fler och fler företag vill kunna erbjuda sina kunder ett gästnät som är avgränsat från sitt eget nät.

De vill både ha säkerhet internt och möjligheter för gäster som besöker dem. Enkelhet!

 

Helt separerade nät

Aktiv WLAN separerar två nät från varandra. Detta ger företaget ett internt nät som kan användas för att nå skrivare, filer osv som delas i företaget, samtdigt som ett gästnät delas ut där varje användare isoleras för sig och enbart när internet. Båda näten kan skyddas genom WPA2-krytering.

Full kontroll

Aktiv WLAN´s gästnät styrs helt och hållet av administratören som enkelt kan ställa in vilken hastighet gästarna får på internet, hur länge de får vara anslutna, om de måste logga in, få en reklamruta, och man kan enkelt blockera användare som inte skall få surfa.
Ni styr själva om det skall finnas inloggningsfunktioner eller ej.
Det går även att ta betalt för tjänsten automatiskt via kreditkort.

Enkel montering och utökning

Aktiv WLAN´s accesspunkter monteras om så önskas i en kapsling som klarar utomhusmiljö. Möjlighet finns att montera på antennstolpar eller vägg såväl inomhus som utomhus. Efterhand som man växer eller vill utöka sitt nät lägger man till fler enheter som pratar med de befintliga automatiskt via nätverkat, internet eller trådlöst. Detta sköts genom en s.k. mesh-funktion som finns inbygd.

Olika hastigheter

Aktiv WLAN´s accesspunkter finns med hastigheter upp till 1750Mbit.
Det finns även enheter som kör mesh-nät över 5Ghz och trådlöst över 2,4Ghz nät.

Funktioner: