Backup

Vi tar hand om din säkerhetskopiering!

Den digitala informationen i form av dokument, databaser, bokningar, kundregister med mera växer sig bara större och är oftast en mycket vital del i företagets verksamhet. Med vår tjänst behöver du inte tänka mer på säkerhetskopieringen – Vi sköter det åt dig, helt automatiskt!

Hårddiskkrasch, stöld och virus

Är du säker på att ditt skydd av viktiga filer fungerar? Byter ni verkligen band dagligen? Tänk efter vad förlusten av bara en dags information skulle kosta ditt företag i tid, pengar och irritation. Med vår lösning kan du sluta oroa dig för förlorad data på grund av t. ex. den mänskliga faktorn, datorkraschar eller virusangrepp!
Säkert och enkelt!

Vår tjänst Aktiv Backup för säkerhetskopiering innebär att informationen skickas via en säker förbindelse till servrar i våra datahallar. All data sparas ner i separata datahallar via automatisk replikering. Allt för extra säkerhet.

Flexibilitet

Ni har en flexibel lösning där ni kan växa oberoende av vilken kapacitet ni har på bandstationen och betalar bara för använt diskutrymme.

Fördelar Online Backup

• Driftas i serverhall säkrade serverhallar med diversitet på hårdvara
• Full redundans på all hårdvara, el och internetaccess
• Tjänsten har övervakning och åtgärd 24/7/365.
• Garanterad upptid 99.99%
• Backupen replikeras till minst ett annat datacenter för högsta säkerhet
• Vid händelse av att ett backupjobb fallerar larmas Aktiv IT:s Helpdesk
• Företagets backuppolicy styr backup-schemat

Mathias Engelbrektsson

Försäljning
Tel: 0730 890 161
mathias@aktivit.se

Marcus Rask

Försäljning
Tel: 070 250 07 74
marcus@aktivit.se