Trygghet för stora och små företag

Välkommen till AktivIT - din lokala IT-partner

När allt större krav ställs på tillgänglighet, tillförlitlighet och snabbhet finns Aktiv IT med er.
Aktiv IT levererar både hårdvara och kunskap för
systemlösningar, är tillgängliga dygnet runt, året om.

Våra tjänster: